Projekt i ri pranë gjimnazit “Ali Demi”

Kryetari i Bashkisë Vlorë, Z. Dritan Leli: Projekti funksional dhe estetik.

Punimet ne bulevardin Ismail Qemali sot ne vemendjen e kryebashkiakut Dritan Leli, ndersa ne fokus nje projekt i ri prane gjimanzit Ali Demi.

E shpronesuar tashme pjesa e rrethuar prane tij, do t’i nenshtrohet nje nderhyrjeje e cila do te konsistoje edhe si nderhyrje estetike ashtu dhe funksionale. Per mediat e pranishme, kryebashkiaku Leli detajon projektin:

” Per inspektim punimesh sot ne kete pjese te bulevardit Ismail Qemali,
qe sic e shikoni po ecen me rritme te kenaqshme, eshte nga veprat publike te realizuara me shpejtesine me te madhe nga te gjitha veprat publike qe kemi arritur te realizojme deri sot. Gjimanzi Ali Demi i eshte nenshtruar para pak koheve rikonstruksionit te tij total nderkohe qe kendin e gjimnazit Ali Demi, pra perballe ‘L-së’, ka patur nje objekt i cili i eshte nenshtuar procedures se shpronesimit sic ka qene premtimi per te gjithe qytetaret dhe sot jemi duke prezantuar bashke me firmen te gjithe projektin qe do te realizohet per rrethimin e shkolles Ali Demi.

Ky projekt eshte realizuar me shume dashamiresi dhe perkushtim te vecante nga zyra e urbanistikes se Bashkise se Vlores te cilet jane falenderues per te gjithe arkitektet qe kane punuar per realizimin e tij dhe nenkupton nje koordinim te te gjithe hapsires perpara gjimnazit ne favor te qytetareve dhe pjesen e brendshme ne favor te nxenesve te kesaj shkolle. Parashikohen dy simbole, qe jane ‘AD-ja’, simbolet e giimnazit Ali Demi, bashke me monumentin e Ali Demit qe do te integrohet ne pjesen e oborrit te shkolles, nje koordinim me nje shkallare ne pjesen qe shikon nga bulevardi ne menyre qe te perdoret ne oret e dites ose te pasdites nga qytetaret si poltrona per tu ulur dhe ne pjesen e brendshme, nje lloj inskenimi i ngjashem per te gjithe pjesen brenda territorit te shkolles per t’u perdorur nga nxenesit e kesaj shkolle, sigurisht pa sakrifikuar asnje pjese te oborrit aktual qe nxenesit e shkolles sot e kane ne perdorim dhe duke e lidhur ne menyre natyrale kete projekt te rendesishem me pjesen tjeter te bulevardit dhe investimit te ri ne bulevardin ismail qemali.”

Per me teper ju ftojme te ndiqni kroniken e realizuar nga televizioni ONETV VLORA:


Burimi: ONETV VLORA (Facebook)